Giải Pháp Sửa iPhone 6 Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy

iPhone 6 Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy
iPhone 6 Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy

Mô Tả Lỗi:

  • iPhone 6 Khi vừa bật nguồn lên máy báo nhiệt độ cao cần làm mát hoặc máy sẽ tự khởi động lại.
  • Máy sử dụng bình thường nhưng khi vào các tính năng mới báo nhiệt độ VD: như bật Wifi

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Lỗi thứ nhất là do các cặp điện trở nhiệt bố trí trong máy có cặp bị lỗi gây hiểu lầm máy đang bị nóng.
  • Lỗi thứ hai do các IC bị chạm chập thật gây nhiệt độ tăng cao và máy báo nhiệt độ.

Giải Pháp Sửa iPhone 6 Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy:

Sửa iPhone 6 Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy
Sửa iPhone 6 Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy

Trường hợp thứ nhất gọi là máy báo nhiệt độ giả, có nghĩa là mày không có chạm không có nóng gì cả mà vẫn báo nhiệt độ. Lúc này phải thay thế dần các điện trở ô xanh nghi ngờ cho tới khi hết báo.

Trường hợp thứ hai đúng là máy có nóng thiệt. Thì khoanh vùng ngay chổ nóng nhất trên main. Xem IC nào chạm gây nóng thay thế IC đó.

Sửa iPhone 6 báo nhiệt độ cao tắt máy tương đối là khó nếu máy báo nhiệt độ giả, cần phải có thời gian kiểm tra và thử lại.

Ở trường hợp chạm chập gây nóng thì việc kiểm tra và khắc phục sẽ đơn giản hơn

Leave a Reply