Sửa iPhone 6 Mất Nguồn Hao Pin Do Chạm Vbatt

Mô Tả Lỗi

iPhone 6 mất nguồn, hao pin, nóng máy. Cắm sạc thì lên táo nhưng rút sạc ra thì lại mất nguồn

Khi nhận một máy iPhone bất kỳ mất nguồn chúng ta sẽ kiểm tra các bước xem iPhone mất nguồn do nguyên nhân nào. Các nguyên nhân cơ bản được chia làm 5 nhóm chính sau đây :

  1. iPhone mất nguồn do chạm Vbatt.
  2. iPhone mất nguồn do chạm Vcc Main.
  3. iPhone mất nguồn do chạm Vboost.
  4. iPhone mất nguồn do chạm áp thứ cấp.
  5. iPhone mất nguồn dòng đẹp.
Khẩu Quyết Sửa iPhone Mất Nguồn Do Chạm Vbatt
Khẩu Quyết Sửa iPhone Mất Nguồn Do Chạm Vbatt

Xác Định Lỗi

Nội dung này dành riêng cho thành viên ICFix Team. Thông Báo | I Can Fix (icfix.vn)

Leave a Reply