Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sửa iPhone 6s Lỗi Micro Nghe Gọi

iPhone 6S Plus Nghe Gọi Mất Micro
iPhone 6S Plus Nghe Gọi Mất Micro

Leave a Reply