Giải Pháp Sửa iPhone 7 Mất Âm Thanh, Ẩn Loa Khi Nghe Gọi

Giải Pháp Sửa iPhone 7 Mất Âm Thanh, Ẩn Loa Khi Nghe Gọi

iPhone 7 Mất Âm Thanh
iPhone 7 Mất Âm Thanh
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 7 Mất Âm Thanh
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 7 Mất Âm Thanh

iPhone 7 đóng audio vào là treo táo, tháo ra lại lên ok mất âm thanh

iPhone 7 đóng audio vào là treo táo, tháo ra lại lên ok mất âm thanh
iPhone 7 đóng audio vào là treo táo, tháo ra lại lên ok mất âm thanh
17

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.