Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Kén Sạc Báo Lỗi Phụ Kiện

Sửa iPhone 7 Plus Kén Sạc Báo Lỗi Phụ Kiện
Sửa iPhone 7 Plus Kén Sạc Báo Lỗi Phụ Kiện

MiiT Solutions Group trao đổi chia sẽ kinh nghiệm.

E dính kèo 7plus khó nhận sạc cáp, lúc máy nhận sạc cáp thì ghim sạc cáp nhận liên tục ko sao cả. Để lúc sau là ghim sạc cáp ko báo gì!

Em đã làm :

  1. test cáp sạc – pin mới.
  2. Thay uc usb mã A3 – thay ic sạc – câu tắt cầu chì – check dàn tụ gần ic sạc ko thấy chạm

Anh e cho xin hướng giải quyết tiếp theo!

Kết quả:

Làm mãi ko done tức quá đục ic sạc ra do từng chân phát hiện G2 chập chờn, kết quả là con R2103 xi ba chao cà tưng. Thay R2103 Done !
Anh e có gặp lỗi này xem qua tham khảo!

One Response

  1. tranvanhavtv

Leave a Reply