Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin

Hướng Dẫn Sửa iPhone 8 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin

Sửa iPhone 8 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin
Sửa iPhone 8 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin

Step: iPhone 8 cắm sạc vẩn báo đang sạc nhưng càng sạc phần trăm pin càng tuột hoặc xạc nhưng không vào phần trăm pin.

  • Đo tổng trở tại socket sạc và so với main mẩu, khác trị số thì thay IC xạc U3300.
  • Chạm thì cách ly dần các tụ ô tím trên đường.

“Thay IC không khắc phục thì đo các đầu tụ ô cam xem có chạm không, thay thế. Ít khi gặp lỗi trong cuộn dây M5500.

Làm hoài không được thì thử tháo Q3350 ra câu tắt.

Leave a Reply