Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin

Hướng Dẫn Sửa iPhone 8 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin

Sửa iPhone 8 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin
Sửa iPhone 8 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin

Step: iPhone 8 cắm sạc vẩn báo đang sạc nhưng càng sạc phần trăm pin càng tuột hoặc xạc nhưng không vào phần trăm pin.

  • Đo tổng trở tại socket sạc và so với main mẩu, khác trị số thì thay IC xạc U3300.
  • Chạm thì cách ly dần các tụ ô tím trên đường.

“Thay IC không khắc phục thì đo các đầu tụ ô cam xem có chạm không, thay thế. Ít khi gặp lỗi trong cuộn dây M5500.

Làm hoài không được thì thử tháo Q3350 ra câu tắt.

Leave a Reply