Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Tối Nữa Màn Hình

Mô Tả Lỗi:

  • iPhone 8 Plus màn hình vẫn sáng nhưng có một mảng nhỏ, một gốc bị tối đi, mọi chức năng vẫn sử dụng bình thường.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Do linh kiện trên main bị lỗi nên đang sử dụng bình thường máy bị tối một bên màn hình.
  • Do Tháo ráp thay thế linh kiện không đúng cách gây chạm chập.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Tối Nữa Màn Hình:

Sửa iPhone 8 Plus Tối Nữa Màn Hình
Sửa iPhone 8 Plus Tối Nữa Màn Hình

Sửa iPhone 8 Plus Tối Nữa Màn Hình cách làm tương tự như Sửa iPhone 8 Plus Không Sáng Đèn Màn Hình chỉ khác là IC quản lý đèn là con IC đèn thứ hai trên main quản lý mạch đèn phụ nên lỗi thì mạch đèn chính vẫn còn. hai IC đèn này có thể thay thế qua lại lẫn nhau. Nó chỉ khác các đường điều khiển do IC nguồn hoặc CPU cấp qua thôi.

Lưu ý nên test trước một cụm màn hình Zin khác. Nếu khắc phục được thì lỗi nằm trên phản quang cụm màn hình. Có thể thay thế thử trước khi thay cả cụm màn.

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Tối Nữa Màn Hình:

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Tối Nữa Màn Hình
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Tối Nữa Màn Hình

One Response

  1. 05/12/2020

Leave a Reply