Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Không Lên Màn Hình

Mô Tả Lỗi:

  • iPhone 8 Plus màn hình không lên gì nhưng gọi tới vẫn đổ chuông, cắm sạc vẫn báo. Nút home vẫn phản hồi rung.
  • iPhone 8 Plus vẫn còn sử dụng màn hình loại LCD nên chia làm hai phần đèn nền và hình, lỗi mất đèn màn hình và lỗi không lên màn hình biểu hiện khá giống nhau là không thấy gì.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Cụm màn hình hư, máy vào nước, máy có tiền sử va đập. Theo tham khảo từ khách sử dụng thực tế có trường hợp máy nguyên zin đang xài tự dưng không lên màn hình.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Không Lên Màn Hình:

Sửa iPhone 8 Plus Không Lên Màn Hình
Sửa iPhone 8 Plus Không Lên Màn Hình

Khi Sửa iPhone 8 Plus Không Lên Màn Hình lưu ý test cụm màn khác trước khi thao tác vào main. Tập trung đo tổng trở các đường áp trên socket trước. Sau đó đo rà tất cả các đường còn lại trên socket và so sánh với main mẩu.

  • Chạm thì cách ly bỏ các diot và tụ ô tím đường chạm.
  • Mất trở thì đo tại hai đầu cuộn dây ô vàng trên đường mất.

Leave a Reply