Giải Pháp Sửa iPhone Xs Max Lỗi Cả Hai Camera

Trước khi làm trên main nên lấy một bộ camera trước và sau và dây faceid của một máy khác gắn vào để test, hoặc chắc hơn là restore lại với bộ này ok rồi thì gắn bộ củ vào lại. Loại trừ lý do treo Faceid làm treo camera.

iPhone Xs Max Lỗi Cả Hai Camera
iPhone Xs Max Lỗi Cả Hai Camera

Leave a Reply