Giải Pháp Sửa iPhone Xs Max Lỗi Cả Hai Camera

Giải Pháp Sửa iPhone Xs Max Lỗi Cả Hai Camera

Trước khi làm trên main nên lấy một bộ camera trước và sau và dây faceid của một máy khác gắn vào để test, hoặc chắc hơn là restore lại với bộ này ok rồi thì gắn bộ củ vào lại. Loại trừ lý do treo Faceid làm treo camera.

iPhone Xs Max Lỗi Cả Hai Camera
iPhone Xs Max Lỗi Cả Hai Camera
14

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.