iPad Air 1 lỗi không xạc không nhận cáp

iPad Air 1 lỗi không xạc không nhận cáp khi cắm xạc không báo gì hoặc cắm xạc máy vẩn báo nhưng rất lâu vào Pin. Có trường hợp càng xạc càng tụt Pin. Cắm cáp máy tính khó nhận hoặc chỉ nhận một mặt cáp.

Các cách xác định iPad Air 1 lỗi không xạc không nhận cáp do Main.

  1. Đã thây dây cáp xạc bên trong máy nhưng không được.

Hướng dẫn sửa iPad Air 1 lỗi không xạc không nhận cáp:

iPad Air 1 lỗi không xạc không nhận cáp
iPad Air 1 lỗi không xạc không nhận cáp
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa iPad Air 1 lỗi không xạc không nhận cáp.