iPad Air 1 đang xem Youtube sụp nguồn chạm VCC Main

iPad Air 1 đang xem Youtube sụp nguồn do chạm một thành phần linh kiện nào đó trên main hoặc cũng có thể do main bị rạn đứt. Trường hợp rạn đứt hầu như không khắc phục được có thể phân biệt bằng cách cắm cáp máy tính restore lỗi 4005 hoặc 4014. Trường hợp chạm thì cắm cáp sẽ không báo gì.

Các cách xác định iPad Air 1 đang xem Youtube sụp nguồn do chạm VCC Main.

  1. Đã thay Pin nhưng vẩn không lên gì.
  2. Cắm cáp máy tính bấm đồng thời nút home và nút nguồn giử một hồi vẩn không nhận máy.

Hướng dẫn sửa iPad Air 1 đang xem Youtube sụp nguồn chạm VCC Main :

iPad Air 1 đang xem Youtube sụp nguồn chạm VCC Main
iPad Air 1 đang xem Youtube sụp nguồn chạm VCC Main

Step: Xem và làm theo các bước trên hình để sửa iPad Air 1 đang xem Youtube sụp nguồn chạm VCC Main.