iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn chạm VCC Main

iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn là một lỗi đặc trưng muôn thưở của các dòng iPhone. Bạn sẽ thấy lỗi này xuất hiện từ iPhone 5 cho tới iPhone X XS max mà không thể nào tránh khỏi. Còn trong thời hạn bảo hành máy rất ít khi xuất hiện lỗi nhưng tầm một năm rưởi vòng đời là bắt đầu phát sinh lặt vặt các lỗi.

Các cách để nhận biết iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn do main :

  1. Đang sử dụng bình thường sụp tối đen màn hình.
  2. Bấm đồng thời nút home + nút nguồn mà vẩn không lên.
  3. Cắm xạc cắm máy tính vẩn không lên.

iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn chạm VCC Main cách sửa như sau :

iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn chạm VCC Main
iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn chạm VCC Main
  • Step: Xem các bước trên hình để sửa iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn.

Hình ảnh thực tế iPhone 5 chạm áp VCC Main mất nguồn.

Hình ảnh thực tế iPhone 5 chạm áp VCC Main mất nguồn
Hình ảnh thực tế iPhone 5 chạm áp VCC Main mất nguồn