iPhone 5 lỗi đèn Flash

iPhone 5 lỗi đèn Flash khi bật đèn Pin không thấy sáng. Vào camera bật đèn Flash nhưng chụp vẩn không sáng đèn.

Các cách xác định iPhone 5 lỗi đèn Flash do Main :

  1. Đèn flash nằm trên dây nút nguồn iPhone 5. Thay dây nhưng vẩn không khắc phục.
  2. Cẩn thận hơn đã test qua một bộ sườn zin khác vẩn không được.

iPhone 5 lỗi đèn Flash cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi đèn Flash 2
iPhone 5 lỗi đèn Flash
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi đèn Flash.