iPhone 5 lỗi nghe gọi loa không nghe

iPhone 5 lỗi nghe gọi loa không nghe thường gặp nhất là máy có tiền sử rớt đất hư loa. Hoặc lỏng tiếp xúc giửa loa và cáp camera trước.

Các cách nhận biết iPhone 5 lỗi nghe gọi loa không nghe do Main :

  1. Máy gọi tới bấm nghe mà không nghe người ta nói gì mình nói người ta vẩn nghe.
  2. Bấm volume lên hết cở, khi bấm vẩn thấy chử Chuông không phải tai nghe. Tăng giảm hoạt động tốt.
  3. Vào thu âm phát ra loa trong vẩn không nghe. phát ra mà nghe nhưng gọi không nghe là lỗi khác.

iPhone 5 lỗi nghe gọi loa không nghe cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi nghe gọi loa không nghe
iPhone 5 lỗi nghe gọi loa không nghe
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi nghe gọi loa không nghe.