Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 5 lỗi xoay màn hình

iPhone 5 lỗi xoay màn hình còn gọi là lỗi cảm biến xoay. Màn hình khi vào xem báo hoặc đọc tin nhắn không xoay ngang xoay dọc được mà cứ cố định một chiều trong khi cầm máy ngang hoặc dọc.

Các cách xác định iPhone 5 lỗi xoay màn hình do main :

  1. Chỉnh bật tắt xoay màn hình nhưng vẩn không khắc phục được.

iPhone 5 lỗi xoay màn hình cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi xoay màn hình
iPhone 5 lỗi xoay màn hình
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 5 lỗi xoay màn hình.