iPhone 5 lỗi mất sóng không

iPhone 5 lỗi mất sóng không dịch vụ mặc dù kiểm tra sim nhận tốt. Đã thay đổi thẻ sim của nhiều nhà mạng khác vẩn không được. Không nhìn thấy cột sóng hoặc nhìn thấy chử không có dịch vụ bên trên sát góc trên màn hình.

Cách để nhận biết iPhone 5 lỗi mất sóng không dịch vụ do Main :

  1. Vào cài đặt – giới thiệu kéo xuống hết bên dưới kiểm tra thấy imei và vi trình modem vẩn còn thông số đầy đủ.
  2. Nhìn góc trên màn hình máy báo không có dịch vụ chứ không phải lắp thẻ sim. Tháo sim ra gắn vào máy nhận sim tốt.

iPhone 5 lỗi mất sóng không dịch vụ cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi mất sóng không
iPhone 5 lỗi mất sóng không
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi mất sóng.