iPhone 5C lỗi Wifi ẩn

iPhone 5C lỗi Wifi ẩn nghĩa là Wifi bị ẩn luôn. Vào cài đặt không bật lên được.

Cách để nhận biết iPhone 5C lỗi Wifi ẩn lỗi do Main :

  1. Vào cài đặt – Wifi thấy thanh bật Wifi mờ đi không bật được. Có trường hợp vào cài đặt máy treo đơ lâu thật lâu cũng là lỗi wifi.

iPhone 5C lỗi Wifi ẩn cách sửa như sau :

iPhone 5C lỗi Wifi ẩn
iPhone 5C lỗi Wifi ẩn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5C lỗi Wifi ẩn.