iPhone 6S lỗi mất sóng không dịch vụ

iPhone 6S lỗi mất sóng không dịch vụ giống như iPhone 6S Plus và đây là lỗi đặc trưng của dòng iPhone này. lỗi Này biểu hiện như sóng yếu, lúc có lúc mất, chuyển qua các chế độ 3g 4g hay chập chờ. Xuất phát do lỗi IC trung tần hoặc do chạm các công suất phát sóng.

Các cách xác định iPhone 6S lỗi mất sóng không dịch vụ do main :

  1. Sóng yếu hoặc chập chờn thay thử nguyên cụm sườn zin để loại trừ nguyên nhân do anten.

Hướng dẫn sửa iPhone 6S lỗi mất sóng không dịch vụ :

iPhone 6S lỗi mất sóng
iPhone 6S lỗi mất sóng