Mở iCloud iPad Mini 1

Đây là giải pháp mở iCloud iPad Mini 1 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad Mini 1 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Đối với bản Wifi phải mua số Serial + Wifi + Bluetooth của một máy không có iCloud để Actice. Đổi lung tung sẽ không Active được.

Đối với bản 3G phải chuyển thành bản wifi only và Restore là Active được. Mở iCloud iPad Mini 1 bản 3G chỉ cần hạ thành wifi là được không cần phải mua serials như các model cao khác.

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó.

Cách Mở iCloud iPad Mini 1

Mở khóa iCloud iPad mini 1
Mở khóa iCloud iPad mini 1

  • Bản Wifi only chỉ cần đục ổ cứng ra và nạp serials vào là được nếu cẩn thận thì nạp luôn wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore và active là xong không cần thay IC Wifi

Note: Bản 3G đã hạ wifi một lần mà lại quên mật khẩu iCloud nửa thì làm lại giống bản Wifi

Leave a Reply