iPad Mini 1 lỗi không xạc

iPad Mini 1 lỗi không xạc khi cắm xạc không báo gì hoặc cắm xạc máy vẩn báo nhưng rất lâu vào Pin. Có trường hợp càng xạc càng tụt Pin. Cắm cáp máy tính khó nhận hoặc chỉ nhận một mặt cáp.

Các cách xác định iPad Mini 1 lỗi không xạc do Main.

  1. Đã thây dây cáp xạc bên trong máy nhưng không được.

Hướng dẫn sửa iPad Mini 1 lỗi không xạc:

iPad Mini 1 lỗi không xạc
iPad Mini 1 lỗi không xạc
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa iPad Air 1 lỗi không xạc không nhận cáp.