Pháp10: Sửa đèn 6300 ôn lại đo nóng đo nguội

Ôn lại các cách đo.

Sửa đèn 6300 ôn lại đo nóng đo nguội
Sửa đèn 6300 ôn lại đo nóng đo nguội

Bí kíp này được chuyển thể nguyên văn từ huyền thoại ICFix.Solutions

Bất hủ với thời gian từ khai sinh lập nghệ cho tới ngày hôm nay Tâm pháp võ học này vẩn không thay đổi cho những ai chập chững bước vào nghề.

Sửa nokia 6300 mất đèn. Ôn lại cách đo nóng đo nguội để hiểu rỏ hơn.

Leave a Reply