Sửa iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

iPhone 8 có hai loa, một ở trên màn hình và một ở dưới đáy main. Khi nghe nhạc thì cả hai loa sẽ đều được kích hoạt. iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới biểu hiện là nghe nhạc sẽ có cảm giác bị nhỏ so với các máy khác cùng model.

Tên IC Chuông U4900, mã IC 338S00248. IC này dùng chung với iPhone 8 Plus. iPhone 8. iPhone X không phân biệt main inTel hay Quallcomm

iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới sẽ kèm theo nhiều biểu hiện và cách sửa cũng sẽ từ dể cho tới khó không thể làm được.

  • Lỗi kèm theo hao pin thì thường do chạm.
  • Lỗi kèm theo lag máy và mất âm lượng thường do đứt giao tiếp từ CPU ra ( khó ).
  • Chỉ lỗi chuông thì do các linh kiện xung quanh hoặc bản thân IC chuông lỗi.

Sửa iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

Cách sửa

Sửa iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới
Sửa iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

Step : iPhone 8 mất chuông dưới.

  • Đo rà 4 đỉnh socket nếu mất thì gở IC U4900 ra đo thông mạch và câu lại.
  • Nếu bình thường thì thay thế thử U4900.

Step : iPhone 8 mất chuông thay IC không khắc phục.

  • Đo các tụ ô cam nếu chạm thì thay thế, không nên bỏ hết.
  • Cuộn dây trong M5500 rất ít khi lỗi.

Leave a Reply