Sửa iPhone 8 Báo Nhiệt Độ Cao

Sửa iPhone 8 Báo Nhiệt Độ Cao có hai trường hợp. Một là báo giả hai là do nóng thật sự và máy báo nhiệt độ.

Nguyên nhân

Trong main iPhone 8 có các cặp điện trở nhiệt được phân bố rải rác theo ý đồ của nhà sản xuất để đo nhiệt độ từng khu vực có bố trí các IC công suất hoặc các IC xử lý có tỏa nhiệt. Nếu trong quá trình sử dụng nhiệt độ lên cao do các tác vụ nặng máy sẽ yêu cầu tắt để làm nguội do nhiệt độ máy quá cao. Đây là trường hợp bình thường.

Trường hợp khác mặc dù không sử dụng nhưng máy vẫn nóng và báo nhiệt độ thì nguyên nhân là do đang chạm một linh kiện nào đó gây quá nhiệt. Đây cũng gọi là báo đúng do nóng thật sự. Cách xử lý có thể tham khảo các Pan:

Nhận biết và cách sửa

Trường hợp hay gặp nhất là máy báo nhiệt độ ảo, có nghĩa là máy hoàn toàn không nóng, mát rượi, vừa khởi động lên là báo thì lý do là một trong các cặp trợ nhiệt đã lỗi.

Sửa iPhone 8 Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy
Sửa iPhone 8 Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy

Leave a Reply