Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Mất Sóng

iPhone 8 Plus Lỗi Mất Sóng có nhiều biểu hiện và cách sửa từng biểu hiện sẽ khác nhau ứng với các trường hợp thực tế khai thác được từ khách hàng như máy vào nước mất sóng, máy có va chạm vật lý, rơi, rớt mất sóng hoặc máy đang sử dụng bình thường mất sóng. mất sóng có kèm theo hao pin hay không. Có nhiều biểu hiện mất sóng khác nhau

  1. Sóng yếu
  2. Sóng mất hoàn toàn
  3. Chỉ mất từng phần như mất 2G, mất 3G, mất 4G.
  4. Cứ có sóng rồi lại mất sóng liên tục.

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Mất Sóng

Cách Sửa

updating

Kinh Nghiệm

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Mất Sóng 3G 4G
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Mất Sóng 3G 4G

Sửa iPhone 8 Plus Có Sóng Rồi Mất Sóng Liên Tục

Cách Sửa

Sửa iPhone 8 Plus Có Sóng Rồi Mất Sóng Liên Tục
Sửa iPhone 8 Plus Có Sóng Rồi Mất Sóng Liên Tục

Kinh Nghiệm

iPhone 8 Plus lỗi có sóng rồi lại không dịch vụ lập đi lập lại liên tục theo chu kỳ. Đa phần pan này do các ic  này gây nên , ngoài ra  một số máy trung tần và baseband lỗi cũng gây ra hiện tượng này. Nên quan sát sườn máy có va chạm cấn móp hay không hoặc khai thác nguyên nhân từ khách hàng.

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Có Sóng Rồi Mất Sóng Liên Tục
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Có Sóng Rồi Mất Sóng Liên Tục

Leave a Reply