Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Báo Pin Ảo Hay Boot Máy

Mô Tả Lỗi:

  • iPhone 8 Plus hay tự khởi động máy lại. Vào cài đặt xem Pin thì báo bảo trì. Nếu có máy tính cắm vào tải phần mềm 3Utools sẽ báo Pin No Data.
  • Sửa iPhone 8 Plus Báo Pin Ảo khi cắm sạc nếu bộ sạc có đồng hồ đo dòng sạc sẽ nhìn thấy dòng sạc nhảy lên rồi lại về 0 rồi lại nhảy lên máy báo sạc – không sạc lập đi lập lại.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Do bản thân cục Pin bị lỗi.
  • Do lâu ngày chân tiếp xúc giữa main và Pin không tốt.
  • Do lỗi đường kiểm tra Pin trên main trục trặc.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Báo Pin Ảo Hay Boot Máy:

iPhone 8 Plus Boot Máy Nhận Pin Sai
iPhone 8 Plus Boot Máy Nhận Pin Sai

Sau khi đã test pin và kiểm tra chân tiếp xúc giửa Pin và Socket đã tốt thì tiếp tục đo tổng trở tại chân socket Pin. So sánh với main mẫu. Làm theo các bước trên hình để Sửa iPhone 8 Plus Báo Pin Ảo Hay Boot Máy

One Response

  1. 25/02/2021

Leave a Reply