5 Cách Sửa iPhone 8 Plus Mất Nguồn

iPhone 8 Plus Mất Nguồn do cắm sạc qua đêm, đang sử dụng tắt nguồn thường là do chạm một thành phần linh kiện trên main. Ở máy rơi nước hoặc có va chạm vật lý thì phải suy luận tùy theo quan sát thực tế bo mạch.

5 Cách Sửa iPhone 8 Plus Mất Nguồn

5 Cách Sửa iPhone 8 Plus Mất Nguồn
5 Cách Sửa iPhone 8 Plus Mất Nguồn

Mất Nguồn Chạm Vbatt

Nguyên Nhân:

Thường gặp ở máy sạc qua đêm mất nguồn, đang sử dụng sụp nguồn.

Khi cấp nguồn kim dòng vút lên cao cho tới sụp. Đo tổng trở tại chân Pin (chân đánh dấu đỏ trên hình) nếu chạm gọi là chạm áp Vbatt.

Cách Sửa:

Sửa iPhone 8 Plus Mất Nguồn Chạm Vbatt
iPhone 8 Plus Mất Nguồn Chạm Vbatt

Mất Nguồn Chạm VDD Main

Nguyên Nhân:

Thường gặp ở máy sạc qua đêm mất nguồn, đang sử dụng sụp nguồn.

Khi cấp nguồn kim dòng vút lên cao cho tới sụp. Đo tổng trở tại chân áp Vdd Main. Trên mai nếu thấy chân nào nằm ở ngoài, ở vị trí thuận tiện nhất thì đo. Nếu chạm gọi là chạm áp Vdd Main.

Cách Sửa:

iPhone 8 Plus Mất Nguồn Chạm VDD Main
iPhone 8 Plus Mất Nguồn Chạm VDD Main
Sửa iPhone 8 Plus Chạm VDD Main
Sửa iPhone 8 Plus Chạm VDD Main

Kinh Nghiệm:

Kinh Nghiệm Sửa  iPhone 8 Plus Mất Nguồn Chạm VDD Main
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Mất Nguồn Chạm VDD Main

Mất Nguồn Chạm VDD Boost

Nguyên Nhân:

Thường gặp ở máy đang sử dụng sụp nguồn.

Khi cấp nguồn kim dòng vút lên cao và treo ở đó không sụp như chạm vbatt và vdd main. Đo tổng trở tại chân áp vboost ở các đầu tụ nếu chạm gọi là chạm áp Vboost

Từ iPhone 7 trở lên áp Vboost do một IC đãm nhiệm. Nó nhận áp vbatt đi vào và xuất ra áp vboost. Một trong các IC sử dụng áp Vboost hoặc tụ lọc trên đường áp bị chạm sẽ gây nóng IC tạo áp Vboost.

Cách Sửa:

Sửa iPhone 8 Plus Mất Nguồn Chạm VDD Boost
Sửa iPhone 8 Plus Mất Nguồn Chạm VDD Boost

Mất Nguồn Chạm Áp Thứ Cấp

Sửa iPhone 8 Plus Chạm Áp Thứ Cấp
Sửa iPhone 8 Plus Chạm Áp Thứ Cấp

Leave a Reply