Sửa iPhone X Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy

Sửa iPhone X Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy có hai trường hợp:

  1. Máy nóng trong quá trình sử dụng hoặc chạm IC nên báo nhiệt độ.
  2. Máy không chạm. dòng bật nguồn bình thường nhưng vừa khởi động lên một lúc là báo.

Trường hợp thứ nhất thì có thể gọi là báo đúng, do một thành phần linh kiện gần khu vực có bố trí các điện trở nhiệt nóng nên điện trở nhiệt thay đổi trị số và máy báo nhiệt độ. Lúc này cần xác định được IC chạm và xử lý ( Nếu kèm theo lỗi chức năng thì kiểm tra IC nào quản lý chức năng bị lỗi )

Trường hợp thứ hai là máy hoàn toàn mát lạnh nhưng lại báo nhiệt độ thì gọi là báo ảo. Lúc này một trong các cặp điện trở nhiệt được bố trí trên main bị lỗi nên máy lúc nào cũng hiểu là đang bị nóng.

Sửa iPhone X Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy

Sửa iPhone X Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy
Sửa iPhone X Báo Nhiệt Độ Cao Tắt Máy

Leave a Reply