Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

Giải Pháp Sang Main Đóng Cặp iPhone X

Sang Main Đóng Cặp iPhone 7 7 Plus Quallcom
Sang Main Đóng Cặp iPhone X Quallcom
Sang Main Đóng Cặp iPhone 7 7 Plus inTel
Sang Main Đóng Cặp iPhoneX inTel

Các video clip hướng dẩn từng bước cập nhật bên dưới

Đục và Dọn Keo CPU A10

Đục và Dọn Keo Baseband

Đục và Dọn Keo Ổ Cứng

Leave a Reply