Giải Pháp Sửa iPhone 6 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin

Khẩu Quyết Sửa iPhone Sạc Không Vào Pin
Khẩu Quyết Sửa iPhone Sạc Không Vào Pin

Mô Tả Lỗi:

  • iPhone 6 Lỗi Sạc Không Vào có nghĩa là cắm sạc máy vẫn nhận tốt nhưng phần trăm Pin cứ đứng mãi không lên. Còn gọi là sạc không vào pin.
  • Các trường hợp như nhận sạc chập chờn. Cắm sạc một bên nhận một bên không nhưng vẫn vào Pin tốt hoặc Không nhận sạc hoàn toàn là lỗi khác tuy nhiên cũng có liên quan một phần trong lỗi này. Nên kết hợp tất cả các Pan Sạc lại để tự đưa ra cho mình cách sửa logic nhất.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Lỗi này không có nguyên nhân cụ thể, do máy sử dụng lâu linh kiện lỗi, do sử dụng củ sạc kém chất lượng làm cho IC quản lý sạc chết.

Giải Pháp Sửa iPhone 6 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin:

Sửa iPhone 6 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin
Sửa iPhone 6 Lỗi Sạc Không Vào Lâu Vào Pin

iPhone 6 Lỗi Sạc Không Vào lưu ý trước khi làm theo hướng dẫn trên hình thì phải thử cụm dây sạc và một viên Pin tốt khác.

Leave a Reply