Sửa iPhone 6 Lỗi Mất Sóng, Không Dịch Vụ

iPhone 6 Lỗi Mất Sóng do có nhiều biểu hiện và nhiều trường hợp khác nhau như mất từng băng tần 2G 3G. Mất hoàn toàn. Tuy nhiên do thiết kế main nên ngay chổ khay sim sẽ bị chấn động nhiều nhất khi máy rơi rớt hoặc thao tát rút sim tháo sim liên tục làm rạn nứt kết nối các đường điều khiển gây nên. Đây là lỗi gặp nhiều nhất ở iPhone 6.

U_BB_RF là ic baseband quản lý imei, điều khiển các IC thu phát sóng mã IC là MDM 9625M sử dụng chung với iPhone 6 Plus. Tuy nhiên liên quan tới bảo mật nên khi IC này lỗi thì không thể thay thế được. Thay IC khác vào sẽ không có imei.

Sửa iPhone 6 Lỗi Mất Sóng, Không Dịch Vụ

Cách Sửa

Sửa iPhone 6 Lỗi Mất Sóng, Mất iMei Ngoài
Sửa iPhone 6 Lỗi Mất Sóng, Mất iMei Ngoài

Kinh Nghiệm

Nội dung này dành riêng cho thành viên ICFix Team. Thông Báo | I Can Fix (icfix.vn)

iPhone 6 Mất Sóng Theo Chu Kỳ, Nhảy Sim Liên Tục.

Sửa iPhone 6 Lỗi Mất Sóng Theo Chu Kỳ
Sửa iPhone 6 Lỗi Mất Sóng Theo Chu Kỳ

Leave a Reply