U1401 IC sạc iPhone 6

U1401 IC sạc iPhone 6.

Các lỗi do IC U1401 gây ra.

  • Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  • Lỗi gây sạc lâu vào, sạc không vào pin.
  • Lỗi gây không nhận được thông tin Pin, sạc dòng lên rồi về và hay boot máy.

Sơ đồ U1401 IC sạc iPhone 6 :

U1401 IC sạc iPhone 6
U1401 IC sạc iPhone 6

Trường hợp 1: Nếu Pin không nhận đúng dung lượng, nghĩa là lúc % này và thay đổi liền % Pin khác lung tung kèm theo hiện tượng boot máy thì kiểm tra chân giửa của socket Pin đi qua cuộn dây FL2511 vào chân số F2 của IC sạc U1401.

Trường hợp 2: Nếu Pin nhận data đầy đủ và sạc báo sạc nhưng không vào Pin hoặc báo sạc nhưng càng lúc càng tụt Pin thì đo các tụ quanh IC sạc chạm thì thay thế, và cuối cùng là thay IC sạc, riêng cuộn dây L1401 cũng rất hay lỗi và phải thay thế.

Leave a Reply