Giải Pháp Sửa iPhone 7 Lỗi Cả Hai Camera

iPhone 7 và iPhone 7 Plus hai Camera trước và sau sử dụng các đường data và áp hoàn toàn khác nhau. Nên hầu như không xảy ra lỗi cả hai camera đều chụp không được. Nếu có thì đa số là do phần mềm, chỉ cần Restore lại máy.

One Response

  1. 09/10/2021

Leave a Reply