Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Cảm Ứng

Mô Tả Lỗi:

  • iPhone 8 Plus màn hình hiển thị tốt nhưng cảm ứng không vuốt được, hoặc chổ được chổ không.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Do các điểm cảm ứng trên màn hình lỗi, trường hợp này bị nhiều nhất và giải pháp là phải thay cả cụm màn hình, không thay riêng cảm ứng được mặt dù màn hình vẫn hiện thị hình ảnh đẹp.
  • Do các mạch cảm ứng trên main lỗi, socket lâu ngày tiếp xúc kém. Gặp nhiều nhất là mạch cấp áp bị cháy.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Cảm Ứng:

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Cảm Ứng
Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Cảm Ứng

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Cảm Ứng do mainboard làm theo các bước ở hình bên trên. Lưu ý là iPhone 7 Plus và 8 Plus cho nhiều mã kén màn hình nên phải test kỹ màn hình đúng mã trước khi thao tác vào main ở trường hợp cảm ứng good nhưng lâu lâu loạn lag.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Kén Màn Hình

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Kén Màn Hình
Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Kén Màn Hình

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Kén Màn Hình

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Kén Màn Hình
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Kén Màn Hình

Leave a Reply