Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Đèn Màn Hình

Mô Tả Lỗi:

  • iPhone 8 Plus lỗi đèn màn hình, không tăng giảm được độ sáng màn hình, mất đèn hoàn toàn nhìn kỹ vẫn thấy các icon mờ mờ.
  • iPhone 8 Plus màn hình sáng nhưng có một góc bị tối khôi phải lỗi này, nó là lỗi tối một bên màn hình.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Thường gặp ở máy vào nước cháy mất đường đèn hoặc cháy nổ luôn IC cấp áp đèn.
  • Khách tự thay thế linh kiện không tháo ráp Pin đúng qui trình dẫn đến chập cháy.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Đèn Màn Hình

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Đèn Màn Hình
Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Đèn Màn Hình

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Đèn Màn Hình cũng giống như iPhone 8 nhưng khác một xíu là màn hình iPhone 8 Plus to hơn nên nó sử dụng 2 mạch với 2 IC đèn khác nhau. IC đèn chính trên hình nếu lỗi hoặc lỗi 3 đường đèn chính ra màn hình đặc biệt là đường Anode thì sẽ mất đèn hoàn toàn.

Chỉ làm IC đèn còn lại nếu máy vẫn sáng đèn nhưng bị tối một bên đèn.

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Tối Một Bên Đèn Màn Hình

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Đèn Màn Hình

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Đèn Màn Hình
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Đèn Màn Hình

Leave a Reply