iPad 2 vào camera bị đen

iPad 2 vào camera bị đen là do lỗi cụm camera hoặc lỗi phần xử lý camera trên main gây nên.

Các cách xác định iPad 2 vào camera bị đen do Main.

  1. Đã thay thử cụm camera khác nhưng chụp vẩn bị đen.

Hướng dẩn sửa iPad 2 vào camera bị đen:

iPad 2 vào camera bị đen
iPad 2 vào camera bị đen
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 2 vào camera bị đen.