iPad 2 lỗi nút gạt khóa xoay

iPad 2 lỗi nút gạt khóa xoay gạt lên gạt xuống không có tác dụng mặc dù đã chỉnh hết trong cài đặt

Cách để nhận biết iPad 2 lỗi nút gạt khóa xoay do Main :

  1. Đã thay dây test thử mà vẩn không được.
  2. Gạt lên gạt xuống không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.

Hướng dẩn sửa iPad 2 lỗi nút gạt khóa xoay :

iPad 2 lỗi nút gạt khóa xoay
iPad 2 lỗi nút gạt khóa xoay
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 2 lỗi nút gạt khóa xoay.