Mở iCloud iPad 2

Đây là giải pháp mở iCloud iPad 2 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad 2 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Mở iCloud iPad 2 phiên bản có Sim chỉ cần chuyển về bản wifi rồi restore là được.

Mở iCloud iPad 2 phiên bản wifi phải đục ổ cứng ra và mua số serials + wifi + bluetooth nạp vào ổ cứng rồi restore lại để Active

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó và trở thành bản Wifi.

Cách Mở iCloud iPad 2

Mở iCloud iPad 2
Mở iCloud iPad 2

Step: Xem trên hình các trở được đánh dấu. Quan sát trên main nếu ô tím nào có trở thì cứ bẻ bỏ hết. Ô nào không có thì thôi để yên. Ô xanh nếu trống thì câu tắt lại. Nếu có trở rồi thì để yên. Sau đó máy sẽ dính DFU restore phiên bản wifi là được. Ở iPad 2 không cần nạp seri mua.

One Response

  1. 08/09/2021

Leave a Reply