iPhone 5 lỗi camera trước

iPhone 5 lỗi camera trước không chụp được được chuyển qua camera sau thì chụp bình thường. Cụm camera trước iPhone 5 nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên.

Cách để nhận biết iPhone 5 camera trước không chụp được lỗi do Main :

  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone camera sau hoạt động tốt. Chuyển qua cam trước thì chỉ xuất hiện màn hình đen.
  2. Đã thay dây camera trước nhưng vẩn không khắc phục.

iPhone 5 lỗi camera trước cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi camera trước
iPhone 5 lỗi camera trước
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi camera trước.