Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 5 lỗi la bàn

iPhone 5 lỗi la bàn thường không ảnh hưởng tới sử dụng và ít ai quan tâm tới chức năng này cho tới khi IC la bàn lỗi gây treo táo và hiện chử trắng trên màn hình.

Các cách xác định iPhone 5 lỗi la bàn do main :

  1. Vào bật la bàn nhưng vòng quay nó không quay mà cứ đứng yên một chổ.

iPhone 5 lỗi la bàn cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi la bàn
iPhone 5 lỗi la bàn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi la bàn.