iPhone 5S lỗi đèn màn hình

iPhone 5S lỗi đèn màn hình thường gặp nhất là máy có tiền sử rớt nước, rớt đất. Các đời iPhone dưới iPhone X sử dụng màn hình LCD nên sẽ có đèn Led nền còn gọi là đèn Backlight.

Cách nhận biết iPhone 5S lỗi đèn màn hình do main :

  1. Đem ra ánh nắng rồi lắc dịch chuyển sao cho thấy được các iCon bên trong. Đây là cách duy nhất để nhận diện lỗi này.
  2. Nếu đem ra sáng không thấy gì mà cắm xạc vẩn báo, gọi tới vẩn được là lỗi khác.

iPhone 5S lỗi đèn màn hình cách sửa như sau :

iPhone 5S lỗi đèn màn hình
iPhone 5S lỗi đèn màn hình
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa iPhone 5S lỗi đèn màn hình