Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 5S lỗi không xạc

iPhone 5S lỗi không xạc gì hoặc cắm xạc để cả ngày vẩn không vào phần trăm pin nào.

Các cách để nhận biết iPhone 5S lỗi không xạc do main :

  1. Khi xạc khoảng 30 phút sờ vào máy vẩn mát lạnh là máy xạc không vào pin.
  2. Đã thay cáp xạc khác trong máy nhưng vẩn không khắc phục.

iPhone 5C lỗi không xạc cách sửa như sau :

iPhone 5S lỗi không xạc
iPhone 5S lỗi không xạc
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 5C lỗi không xạc.