iPhone 5S mất cả hai camera

iPhone 5S mất cả hai camera là lỗi đặc trưng của dòng iPhone từ 5S cho tới 6 Plus. Cả hai camera trước và sau đều không chụp được.

Các cách nhận biết iPhone 5S mất cả hai camera do Main :

  1. Đã thay test thử cả hai camera nhưng không khắc phục.
  2. Đã Restore lại IOS mới nhất và Reset dòng hai nhưng vẩn vậy.

iPhone 5S mất cả hai camera cách sửa như sau :

iPhone 5S mất cả hai camera
iPhone 5S mất cả hai camera
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5S mất cả hai camera.