iPhone 5S lỗi không lên màn hình

iPhone 5S lỗi không lên màn hình thường gặp nhất là máy có tiền sử rớt nước, rớt đất. Các đời iPhone dưới iPhone X sử dụng màn hình LCD nên sẽ có đèn Led nền còn gọi là đèn Backlight. Khi màn hình không hiển thị sẽ thấy hai dạng một là đèn nền vẩn sáng mà không thấy hình. Hai là không thấy đèn nền và hình ảnh gì luôn.

Cách nhận biết iPhone 5S lỗi không lên màn hình lỗi do Main :

  1. Máy không lên gì cả. Thử gọi tới vẩn đổ chuông.
  2. Cắm cáp máy tính nhận ra tên của iPhone vd: iphone của ICFix. Hoặc itunes báo cần nhấn vào tin cậy để kết nối.
  3. Đã thay màn hình khác test vẩn không lên.

iPhone 5S lỗi không lên màn hình cách sửa như sau :

iPhone 5S lỗi không lên màn hình
iPhone 5S lỗi không lên màn hình
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa iPhone 5S lỗi không lên màn hình .