Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 5S lỗi không rung

iPhone 5S lỗi không rung khi nhận cuộc gọi tới, Gạt rung lên xuống vẩn có tác dụng chuyển kiểu chuông – im lặng nhưng vẩn không rung.

Các cách xác định iPhone 5S lỗi không rung do Main :

  1. Đã thay cục rung khác nhưng không được.
  2. Đã thay dây kết nối rung với main vẩn không khắc phục.
  3. Cẩn thận hơn đã test nguyên cụm sườn zin đang hoạt động tốt.

iPhone 5S lỗi không rung cách sửa như sau :

iPhone 5S lỗi không rung
iPhone 5S lỗi không rung
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa Phone 5S lỗi không rung