iPhone 5S nút gạt rung lỗi

iPhone 5S nút gạt rung lỗi có nghĩa là gạt lên xuống không có tác dụng hoặc gạt lên có tác dụng nhưng gạt xuống không có tác dụng và ngược lại.

Cách để nhận biết iPhone 5S nút gạt rung lỗi do Main :

  1. Gạt nút bên hông không có tác dụng thì vào kiểu chuông chỉnh lại cho phép điều chỉnh bằng nút bấm. Nếu vẩn không được thì lỗi phần cứng rồi.

iPhone 5S nút gạt rung lỗi cách sửa như sau :

iPhone 5S nút gạt rung lỗi
iPhone 5S nút gạt rung lỗi
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5S nút gạt rung lỗi.