J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7

J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7.

Các lỗi do J4502 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7 :

Sơ đồ màn hình đèn màn hình
Sơ đồ màn hình đèn màn hình
 Sơ đồ cảm ứng
Sơ đồ cảm ứng
14

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.