Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Loa Trên

iPhone 11 Pro Max Lỗi Loa Trên không nghe khi thực hiện cuộc gọi. Cách thử để biết chính xác lỗi do phần IC âm thanh hoặc do phần truyền tín hiệu giửa baseband qua CPU là thử bật một bài nhạc. Lúc này cả hai loa sẽ được kích hoạt, nếu lúc này vẫn chỉ nghe được Chuông dưới. Loa trên chỉ rè rè hoặc tịt luôn thì chính xác là lỗi này.

U5000 là IC quản lý loa, chuông trên iPhone 11 Pro Max. Mã IC 338S00411 sử dụng chung với IC rung, IC chuông dưới ( nằm dưới dây sạc). Và sử dụng chung với các model iPhone Xs, Xsmax, Xr, 11, 11Pro, 11ProMax.

Lưu ý khi thực hiện cuộc gọi không nghe nhưng khi bật nhạc lại nghe thì nó thuộc lỗi khác. Bạn có thể tham khảo tại

  • Sửa iPhone 11 Pro Max lỗi âm thanh đàm thoại (updating)

Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Loa Trên

Cách Sửa

Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Loa Trên
Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Loa Trên

Kinh Nghiệm

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Loa Trên
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Loa Trên

Leave a Reply