Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Nguồn Do Áp Vboost

iPhone 11 Pro Max Mất Nguồn có nhiều lý do và mỗi lý do sẽ dẩn tới các nguyên nhân khác nhau. Trong bài này bạn sẽ biết cách xác định Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Nguồn Do Áp Vboost

U3100 là IC cấp cáp Vboost cho iphone 11 pro max. Mã IC là SN61280E sử dụng chung với hầu hết IC cấp áp vboost các model iPhone từ 7 trở lên.

Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Nguồn Do Áp Vboost

Cách Sửa

Chạm áp này máy sẽ mất nguồn, cắm sạc dòng sạc vào khoản 0.1 – 0.3 khi tháo main ra kẹp vào cấp nguồn kim dòng vút lên 0.6 và treo ở đó. Không sụp máy cấp nguồn (5A)

Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Nguồn Do Áp Vboost
Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Nguồn Do Áp Vboost

Kinh Nghiệm

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Nguồn Do Áp Vboost
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Nguồn Do Áp Vboost

2 Comments

  1. 02/12/2020
  2. thinh.hyundaibacviet

Leave a Reply