Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Nút Lên Xuống Gạt Rung

FAILURE PHENOMENON: BIỂU HIỆN LỖI

iPhone 11 Pro Max Lỗi Nút Lên Xuống Gạt Rung bấm không có tác dụng. Bị một trong các phím đó thôi trường hợp bị đồng loạt cả ba Phím thì thường do bung socket là nhiều.

MAINTENANCE PROCESS: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ SỬA CHỮA.

Cụm ba nút volume lên xuống và gạt rung iPhone 11 Promax sẽ được gắn qua socket trên main nhỏ nằm ở dây sạc. Main này lại được hàn vào dây sạc và từ dây sạc kết nối với bo mạch chính qua thêm cái socket nên chúng ta cứ test loại trừ dần dần từ trong ra ngoài để xác định lỗi.

  1. Dựa vào hình bên dưới chúng ta thấy từ số 1 là các nút vật lý lên xuống gạt rung. đi qua cáp tới số 2 rồi kết nối vào mạch nhỏ số 3. Mạch nhỏ hàn trên cáp xạc rồi kết nối với main qua số 4 và 5.
  2. Test dây volume trước. không dược thì thay dây sạc test. Test cả hai dây volume và dây sạc mới luôn nếu đã test lần lượt không được.
  3. Cuối cùng thì làm trên main.
Kết nối từ phím lên xuống gạt rung vào tới main
Kết nối từ phím lên xuống gạt rung vào tới main

Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Nút Lên Xuống Gạt Rung Trên Board Mạch Nhỏ

Do dây cáp sạc zin của Pro và Promax còn rất cao. Nên sửa được thì sửa, còn không được thì cứ thay cả cụm là xong.

Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Nút Lên Xuống Gạt Rung Trên Board Mạch Nhỏ
Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Nút Lên Xuống Gạt Rung Trên Board Mạch Nhỏ

Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Nút Lên Xuống Gạt Rung Trên Board Mạch Chính

Khi xác định được lỗi phát sinh trên mainboard thì đơn giản chỉ cần đo tổng trở tại các chân được đánh dấu rồi so sánh với main mẩu hoặc so sánh với trở trên hình khá chính xác. Lưu ý thang do Diot.

Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Nút Lên Xuống Gạt Rung Trên Board Mạch Chính
Sửa iPhone 11 Pro Max Lỗi Nút Lên Xuống Gạt Rung Trên Board Mạch Chính

Leave a Reply