Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Sóng

iPhone 11 Pro Max Mất Sóng cố gắng để ý và quan sát thêm các đặc điểm kèm theo sẽ giúp việc sửa sóng trở nên dể dàng hơn như. Mất 3G hoặc 4G, mất rồi lại có theo chu kỳ. Kèm theo hiện tượng tụt pin kể từ lúc máy bị mất sóng. máy báo searching hay không dịch vụ.

Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Sóng

Kinh Nghiệm

Khi máy mất sóng mà kèm theo hiện tượng hao Pin thì thường do một trong các công suất hoặc chuyển mạch anten có sử dụng vdd main đang bị rò rỉ chạm chập.

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Sóng
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 11 Pro Max Mất Sóng

One Response

  1. 15/02/2021

Leave a Reply